"บิ๊กปั๊ด"ยันไม่พบการฝ่าฝืนหลังผ่อนผันให้จำหน่ายและดื่มสุราในสถานประกอบการjd เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

"บิ๊กปั๊ด"ยันไม่พบการฝ่าฝืนหลังผ่อนผันให้จำหน่ายและดื่มสุราในสถานประกอบการjd เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

“บิ๊กปั๊ด”ยันไม่พบการฝ่าฝืนหลังผ่อนผันให้จำหน่ายและดื่มสุราในสถานประกอบการ【jd เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสา