นักประวัติศาสตร์มองศึกชิงฐานเสียงคึกคักแต่ศึกในน่ากลัวกว่าaloha แปลว่า

นักประวัติศาสตร์มองศึกชิงฐานเสียงคึกคักแต่ศึกในน่ากลัวกว่าaloha แปลว่า

นักประวัติศาสตร์มองศึกชิงฐานเสียงคึกคักแต่ศึกในน่ากลัวกว่า【aloha แปลว่า】: นายอั