“SCGP”รายได้9เดือน8.9หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น29%วางกลยุทธ์พัฒนานวัตกรรมต่อยอดแข่งขันadidas superstar

“SCGP”รายได้9เดือน8.9หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น29%วางกลยุทธ์พัฒนานวัตกรรมต่อยอดแข่งขันadidas superstar

“SCGP”รายได้9เดือน8.9หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น29%วางกลยุทธ์พัฒนานวัตกรรมต่อยอดแข่งขัน【adidas superstar】: