28ต.ค.-1พ.ย.กทม.-ปริมณฑลอีสานตอนล่างกลาง-ตอ.ฝนหนักบางพื้นที่blizzard แปลว่า

28ต.ค.-1พ.ย.กทม.-ปริมณฑลอีสานตอนล่างกลาง-ตอ.ฝนหนักบางพื้นที่blizzard แปลว่า

28ต.ค.-1พ.ย.กทม.-ปริมณฑลอีสานตอนล่างกลาง-ตอ.ฝนหนักบางพื้นที่【blizzard แปลว่า】: