"BGC"คว้า2รางวัลSETAwards2021ชูเกียรติยศความสำเร็จด้านนวัตกรรมและนักลงทุนสัมพันธ์online poker

"BGC"คว้า2รางวัลSETAwards2021ชูเกียรติยศความสำเร็จด้านนวัตกรรมและนักลงทุนสัมพันธ์online poker

“BGC”คว้า2รางวัลSETAwards2021ชูเกียรติยศความสำเร็จด้านนวัตกรรมและนักลงทุนสัมพันธ์【online poker】: