เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อชมวัดท่าไทรเหรียญล้ำค่าและหายากของชาวสุราษฎร์ธานีadobe illustrator cs5 portable

เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อชมวัดท่าไทรเหรียญล้ำค่าและหายากของชาวสุราษฎร์ธานีadobe illustrator cs5 portable

เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อชมวัดท่าไทรเหรียญล้ำค่าและหายากของชาวสุราษฎร์ธานี【adobe illustrator cs5 portab