"ในหลวง"โปรดเกล้าฯมจ.ทิฆัมพรเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี64198 kiss ฟรี เครดิต

"ในหลวง"โปรดเกล้าฯมจ.ทิฆัมพรเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี64198 kiss ฟรี เครดิต

“ในหลวง”โปรดเกล้าฯมจ.ทิฆัมพรเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี64【198 ki