กองทัพเรือยิงสลุตหลวงเฉลิมพระเกียรติ“ในหลวง”เฉลิมพระชนมพรรษาm tussis

กองทัพเรือยิงสลุตหลวงเฉลิมพระเกียรติ“ในหลวง”เฉลิมพระชนมพรรษาm tussis

กองทัพเรือยิงสลุตหลวงเฉลิมพระเกียรติ“ในหลวง”เฉลิมพระชนมพรรษา【m tussis】: กองทัพเ